Saturday, August 2, 2014

Orang yang paling baik diantara manusia

Memberikan kebaikan, kebahagiaan terhadap keluarga merupakan perbuatan yang sangat mulia, sehingga orang yang mampu melaksanakannya akan mendapat predikat the best man atau orang yang paling baik diantara manusia. Sesuai dengan sabda rasulullah saw ;

"yang terbaik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku".

semoga bermnfaat

SEKOLAH GALAU
Inspirasi buat status galau loe

0 comments:

Post a Comment

Silahkan Di Comment and Share

SEKOLAH GALAU

Inspirasi Buat Status Galau Loe

 
Copyright © . SEKOLAH GALAU - Posts · Comments
Thank You Sekolah Galau · Powered by Sekolah Galau